TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 11/1 | Mart 2007

Kapak - Künye - İçindekiler PDF

Makale PDF

Makaleler

Kolorektal Kanser Etyolojisi ve Predispozan Faktörler
Elife ERARSLAN, Cansel TÜRKAY

Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Ankara


Makale PDF
Makale PDF