TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 11/1 | Mart 2007

Kapak - Künye - İçindekiler PDF

Makale PDF

Makaleler

Kolorektal Karsinogenez
Berna SAVAŞ, Hilal ERİNANÇ, Sibel PERÇİNEL, Arzu ENSARİ

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Ankara


Makale PDF
Makale PDF