TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 11/1 | Mart 2007

Kapak - Künye - İçindekiler PDF

Makale PDF

Makaleler

İnflamatuvar Barsak Hastalıklarında Etyopatogenez
Z. Mesut Yalın KILIÇ, Serkan UYSAL, Işılay NADİR

Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, Ankara


Makale PDF
Makale PDF