TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 11/1 | Mart 2007

Kapak - Künye - İçindekiler PDF

Makale PDF

Makaleler

Sitomegalovirüs ve İnflamatuvar Barsak Hastalıkları
Hilmi ATASEVEN, İlhami YÜKSEL, Aysel ÜLKER

Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, Ankara


Makale PDF
Makale PDF