TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 11/1 | Mart 2007

Kapak - Künye - İçindekiler PDF

Makale PDF

Makaleler

Prof. Dr. Kemal Akdamar
Prof. Dr. Atilla ERTAN, FACP, AGAF, MACG

The Methodist Hospital/Baylor College of Medicine, Houston, Texas and The Weill Medical College of Cornell University, New York, New York


Makale PDF
Makale PDF