TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 11/2 | Haziran 2007

Kapak - Künye - İçindekiler PDF

Makale PDF

Makaleler

Azatioprin Tedavisinde Karşılaşılan Problemler
Nuran TÜRKÇAPAR

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik İmmünoloji ve Romatoloji Bilim Dalı, Ankara


Makale PDF
Makale PDF