TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 11/2 | Haziran 2007

Kapak - Künye - İçindekiler PDF

Makale PDF

Makaleler

Toksik Megakolon ile İlgili Literatürün Gözden Geçirilmesi ve İlginç Bir Olgu Sunumu
Onur KESKİN1, Ayşe ERDEN2, Ali ÖZDEN3

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıları Ana Bilim Dalı1, Radyoloji Ana Bilim Dalı2, Gastroenteroloji Bilim Dalı3, Ankara


Makale PDF
Makale PDF