TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 11/3 | Eylül 2007

Kapak - Künye - İçindekiler PDF

Makale PDF

Makaleler

Pegile İnterferonlar: Gelişim, Farmakokinetik ve Farmakodinamik Özellikleri
Yücel ÜSTÜNDAĞ

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Gastroentereloji Bilim Dalı, Zonguldak


Makale PDF
Makale PDF