TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 11/3 | Eylül 2007

Kapak - Künye - İçindekiler PDF

Makale PDF

Makaleler

Refrakter Asit ve Tedavisi
Nurten AKYÜREK SAVAŞ

Baflkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Ankara


Makale PDF
Makale PDF