TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 11/3 | Eylül 2007

Kapak - Künye - İçindekiler PDF

Makale PDF

Makaleler

Kolorektal Kanserlerde Güncel Radyolojik Yaklaşımlar
Ömer Koray HEKİMOĞLU1, Yücel ÜSTÜNDAĞ2

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Radyoloji Anabilim Dalı1, Gastroentereloji Bilim Dalı2, Zonguldak


Makale PDF
Makale PDF