TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 11/3 | Eylül 2007

Kapak - Künye - İçindekiler PDF

Makale PDF

Makaleler

Hiperplastik Poliplere Yaklaşım
Burak UZ1, Cansel TÜRKAY2

Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı1, Gastroenteroloji Bilim Dalı2, Ankara


Makale PDF
Makale PDF