TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 9/3 | Eylül 2005

Kapak - Künye - İçindekiler PDF

Makale PDF

Makaleler

Pankreas Tümörlerinde Radyolojik İnceleme Yöntemleri
R. Sarper ÖKTEN, Fahrettin KÜÇÜKAY, Kemal ARDA

Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Radyoloji Bilim Dalı, Ankara


Makale PDF
Makale PDF