TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 11/4 | Aralık 2007

Kapak - Künye - İçindekiler PDF

Makale PDF

Makaleler

Barrett Özofagus
Mehmet BEKTAfi, Yusuf ÜSTÜN, Ali ÖZDEN

Ankara Üniversitesi T?p Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dal?, Ankara


Makale PDF
Makale PDF