TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 11/4 | Aralık 2007

Kapak - Künye - İçindekiler PDF

Makale PDF

Makaleler

?rritabl Barsak Sendromuyla ?nflamatuvar Barsak Hastal??? Aras?ndaki ?li?ki
Hülya ÇET?NKAYA, Onur AYDINLI

Ankara Üniversitesi T?p Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dal?, Ankara


Makale PDF
Makale PDF