TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 11/4 | Aralık 2007

Kapak - Künye - İçindekiler PDF

Makale PDF

Makaleler

Mezenterin Benign Fibröz Tümörleri ve Tümör Benzeri Lezyonlar?
Sabite KAÇAR, Yasemin ÖZDER?N ÖZ?N, Zeki Mesut Yal?n KILIÇ, Sedef KURAN

Türkiye Yüksek ?htisas Hastanesi Gastroenteroloji Klini?i, Ankara


Makale PDF
Makale PDF