TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 11/4 | Aralık 2007

Kapak - Künye - İçindekiler PDF

Makale PDF

Makaleler

Zoonotik Enfeksiyonlar
Fuat EK?Z1, Emine KAM?LO?LU2, Ali ÖZDEN3

Ankara Üniversitesi T?p Fakültesi ?ç Hastal?klar? Anabilim Dal?1, Ankara Ankara Üniversitesi T?p Fakültesi2, Ankara Ankara Üniversitesi T?p Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dal?3, Ankara


Makale PDF
Makale PDF