TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 11/4 | Aralık 2007

Kapak - Künye - İçindekiler PDF

Makale PDF

Makaleler

Nörofibromatoziste Anemi ve Gastrointestinal Sistem Tutulumu
Yusuf BOZKU?, Mehmet BEKTA?, Ali ÖZDEN

Ankara Üniversitesi T?p Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dal?, Ankara


Makale PDF
Makale PDF