TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 11/4 | Aralık 2007

Kapak - Künye - İçindekiler PDF

Makale PDF

Makaleler

Antifosfolipid Sendromu: Bir Olgu Sunumu
Zeki Mesut Yalın KILIÇ, Yasemin ÖZİN, Sedef KURAN, Sabite KAÇAR

Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği, Ankara


Makale PDF
Makale PDF