TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 11/4 | Aralık 2007

Kapak - Künye - İçindekiler PDF

Makale PDF

Makaleler

Çocukluk Çağı Safra Kesesi Hastalıklar?
Gonca ÜSTÜNDA⁄, Nurten GİRGİN

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Pediatrik, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Ankara


Makale PDF
Makale PDF