TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 11/4 | Aralık 2007

Kapak - Künye - İçindekiler PDF

Makale PDF

Makaleler

Hepatosellüler Karsinom Tedavisinde Güncel Yaklaşım
Levent FİLİK

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, Ankara


Makale PDF
Makale PDF