TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 9/2 | Haziran 2005

Kapak - Künye - İçindekiler PDF

Makale PDF

Makaleler

Aspirin ve Gastrointestinal Sistem
Nil ÖZYÜNCÜ1, Ali ÖZDEN2

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı1, Gastoenteroloji Bilim Dalı2, Ankara


Makale PDF
Makale PDF