TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 12/1 | Mart 2008

Kapak - Künye - İçindekiler PDF

Makale PDF

Makaleler

Nonsteroid Anti-İnflamatuvar İlaçlar ve Gastro-İntestinal Sistem
Esin KORKUT1, Necip AYTUĞ1, Ali ÖZDEN2

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı1, Düzce
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı2, Ankara


Makale PDF
Makale PDF