TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 12/1 | Mart 2008

Kapak - Künye - İçindekiler PDF

Makale PDF

Makaleler

Güncel Bilgilerimiz Doğrultusunda Hepatorenal Sendrom (HRS)
İsmail Hakkı KALKAN, Erkin ÖZTAŞ, Dilek OĞUZ

Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği, Ankara


Makale PDF
Makale PDF