TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 12/1 | Mart 2008

Kapak - Künye - İçindekiler PDF

Makale PDF

Makaleler

Hepatosellüler Karsinomda Yeni Tanı ve Tedavi Yöntemleri
Ozan YAZICI, Kadir BAHAR

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Ankara


Makale PDF
Makale PDF