TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 12/1 | Mart 2008

Kapak - Künye - İçindekiler PDF

Makale PDF

Makaleler

Poems Sendromu
Gülseren SEVEN1, Naciye ÖZBEK1, Selçuk ÖZTÜRK1, Zeygam SÜLEYMANOV2, Ozan YAZICI1, Ali ÖZDEN1

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı1, Ankara
Azerbaycan Tıp Üniversitesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı2, Azerbaycan


Makale PDF
Makale PDF