TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 12/2 | Haziran 2008

Kapak - Künye - İçindekiler PDF

Makale PDF

Makaleler

Proteomiks ve Gastroenteroloji
Senem Ceren ÖZEN KARATAYLI1, A. Mithat BOZDAYI2

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı1, Hepatoloji Enstitüsü2, Ankara


Makale PDF
Makale PDF