TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 9/2 | Haziran 2005

Kapak - Künye - İçindekiler PDF

Makale PDF

Makaleler

Mukozal İmmün Sistem: GALT, NALT ve BALT
Bilkay BAŞTÜR1, Sedat BOYACIOĞLU2

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı-İmmünoloji Bölümü1, Gastroenteroloji Bilim Dalı2, Ankara


Makale PDF
Makale PDF