TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 12/3 | Aralık 2008

Kapak - Künye - İçindekiler PDF

Makale PDF

Makaleler

Helicobacter pylori’de Tedavi ve Direnç
Benan KASAPOĞLU1, Cansel TÜRKAY2

Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, 1İç Hastalıkları Anabilim Dalı, 2Gastroenteroloji Bilim Dalı, Ankara


Makale PDF
Makale PDF