TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 12/3 | Aralık 2008

Kapak - Künye - İçindekiler PDF

Makale PDF

Makaleler

Kronik Hepatit B Tedavisinde Başarıyı Etkileyen Faktörler
Dilek OĞUZ

Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, Ankara


Makale PDF
Makale PDF