TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 13/1 | Mart 2009

Kapak - Künye - İçindekiler PDF

Makale PDF

Makaleler

Sirotik Hastalarda Hiponatreminin Patogenezi, Kliniği ve Tedavisi
Funda YAKARYILMAZ1, Ali ÖZDEN2

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1İç Hastalıkları Anabilim Dalı, 2Gastroenteroloji Bilim Dalı, Ankara


Makale PDF
Makale PDF