TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 13/2 | Haziran 2009

Kapak - Künye - İçindekiler PDF

Makale PDF

Makaleler

Karaciğer Malign Tümörlerinde Perkütan Radyofrekans (RF) Ablasyon
Bilgin Kadri ARIBAŞ

A. Y. Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Ankara


Makale PDF
Makale PDF