TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 13/3 | Eylül 2009

Kapak - Künye - İçindekiler PDF

Makale PDF

Makaleler

Postinfeksiyöz İrritabl Barsak Sendromu
Berna BAYRAKÇI, A. Ömer ÖZÜTEMİZ

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İzmir


Makale PDF
Makale PDF