TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 13/3 | Eylül 2009

Kapak - Künye - İçindekiler PDF

Makale PDF

Makaleler

Portal Hipertansiyon Fizyopatolojisi ve Güncel Yenilikler
Murat KORKMAZ1, Hakan ÜNAL2

Başkent Üniversitesi İstanbul Uygulama ve Araştırma Hastanesi, 1Gastroenteroloji Bilim Dalı, İstanbul
Diyarbakır Askeri Hastanesi, 2Gastroenteroloji Kliniği, Diyarbakır


Makale PDF
Makale PDF