TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 13/3 | Eylül 2009

Kapak - Künye - İçindekiler PDF

Makale PDF

Makaleler

Karaciğer Destek Sistemleri
Murat KORKMAZ1, Haldun SELÇUK2, Hakan ÜNAL3, Uğur YILMAZ4

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi İstanbul Uygulama Hastanesi, 1Gastroenteroloji Bilim Dalı, İstanbul
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Hastanesi, 2, 4Gastroenteroloji Bilim Dalı, Ankara
Diyarbakır Askeri Hastanesi, 3Gastroenteroloji Kliniği, Diyarbakır


Makale PDF
Makale PDF