TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 13/3 | Eylül 2009

Kapak - Künye - İçindekiler PDF

Makale PDF

Makaleler

Doğumsal Safra Kanalı Kistlerine Genel Bir Bakış
Nuray HALİLOĞLU, Esra ÖZKAVUKÇU, Ayşe ERDEN

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara


Makale PDF
Makale PDF