TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 9/2 | Haziran 2005

Kapak - Künye - İçindekiler PDF

Makale PDF

Makaleler

Makroenzimler
Nurah TÜRKÇAPAR1, Ali ÖZDEN2

Ankara Üniversitesi, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı, İç Hastalıkları ve Romatoloji Uzmanı1, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastoenteroloji Bilim Dalı2, Ankara


Makale PDF
Makale PDF