TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 13/4 | Aralık 2009Makale PDF

Makaleler

NBI Kolonoskopinin Kolon Polipleri Tanısında Ve Differansiyasyonunda Kullanımı
Mustafa YAKUT, Hülya ÇETİNKAYA

Ankara Üniversitesi Gastroenteroloji Bilim Dalı, Ankara


Makale PDF
Makale PDF