TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 13/4 | Aralık 2009



Makale PDF

Makaleler

Proton Pompa İnhibitörleri Klopidogrelin Etkisini A zaltır mı?
Işılay NADİR, Dilek OĞUZ

Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, Ankara


Makale PDF
Makale PDF