TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 9/2 | Haziran 2005

Kapak - Künye - İçindekiler PDF

Makale PDF

Makaleler

Nonalkolik Steatohepatit
Berna BAYRAKÇI1, Fulya GÜNŞAR2

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı1, Gastroenteroloji Bilim Dalı2, Ankara


Makale PDF
Makale PDF