TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 14/1 | Mart 2010Makale PDF

Makaleler

Uzun Dönem Proton Pompa İnhibitörü Kullanımına Bağlı Gelişen Yan Etkiler
Benan KASAPOĞLU1, Cansel TÜRKAY2

Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, 1İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, 2Gastroenteroloji Bilim Dalı, Ankara


Makale PDF
Makale PDF