TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 14/1 | Mart 2010Makale PDF

Makaleler

Proton Pompa İnhibitörleri ve Güvenirlikleri
Esin KORKUT1, Ali ÖZDEN2

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi, 1Gastroenteroloji Servisi, Düzce
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2Gastroenteroloji Bilim Dalı, Ankara


Makale PDF
Makale PDF