TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 14/2 | Haziran 2010Makale PDF

Makaleler

Akut Ve Kronik HBV İnfeksiyonunda Doğal Seyir
Halil DEĞERTEKİN1, Ali Kemal OĞUZ2

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1Gastroenteroloji Bilim Dalı, 2İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara


Makale PDF
Makale PDF