TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 9/2 | Haziran 2005

Kapak - Künye - İçindekiler PDF

Makale PDF

Makaleler

Granülomatöz Karaciğer Hastalıklarında Yeni Yaklaşımlar
Cem ŞAHAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Samsun


Makale PDF
Makale PDF