TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 9/2 | Haziran 2005

Kapak - Künye - İçindekiler PDF

Makale PDF

Makaleler

Kronik Pankreatit-Tedavide Amaçlar, Genel Tedbirler (Malabsorbsiyon, Diabetes Mellitus Tedavisi ve Ağrının Medikal Tedavisi)
Belkıs Ünsal

Ankara Eğitim Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, İzmir


Makale PDF
Makale PDF