TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 14/3 | Eylül 2010Makale PDF

Makaleler

Hepatosellüler Karsinom Tanı ve Tedavisi
Adnan TAS

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, Ankara


Makale PDF
Makale PDF