TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 9/1 | Mart 2005

Kapak - Künye - İçindekiler PDF

Makale PDF

Makaleler

Zeka Özürlü Bireylerde Gastroözofageal Reflü Hastalığı
Sabite KACAR1, Gülten ERKİN2

Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Gastoenteroloji Kliniği1, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. FTR Kliniği2, Ankara


Makale PDF
Makale PDF