TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 9/1 | Mart 2005

Kapak - Künye - İçindekiler PDF

Makale PDF

Makaleler

Metabolik Sendrom ve Hepatosteatoz
Ali Rıza UYSAL

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı, Ankara


Makale PDF
Makale PDF