TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 9/1 | Mart 2005

Kapak - Künye - İçindekiler PDF

Makale PDF

Makaleler

Cyclooxygenase-2 ve Karsinogenez
Ali Tüzün İNCE, Oya ÖVÜNÇ

Haydarpaşa Numune Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği, İstanbul


Makale PDF
Makale PDF