TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 9/1 | Mart 2005

Kapak - Künye - İçindekiler PDF

Makale PDF

Makaleler

ERCP ve Hemşirelik Hizmetleri
Türkan AKYILDIZ

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği ERCP Bölümü, Ankara


Makale PDF
Makale PDF