TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 8/4 | Aralık 2004

Kapak - Künye - İçindekiler PDF

Makale PDF

Makaleler

Helicobacter Pylori İnfeksiyonunun Apoptozisdeki Rolü
Derya TOPAL1, Vedat GÖRAL1, A. Ender TOPAL2

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı1, Kalp Damar Cerrahisi2, Diyarbakır


Makale PDF
Makale PDF